Златна монета 20 френски франка „Наполеон ІІІ” с лавров венец

Не е в наличност
6.4516 г
5.806 г
1871г
20 Fr
900
21 мм
Париж
450 BGN
681 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

В България под името „Наполеон“ са известни няколко вида златни  монети, сечени по време на управлението на Наполеон I и Наполеон III. Това са монети с номинали 100 фрaнка, 50 франка, 40 франка, 20 франка и 10 франка. Сред населeнието са циркулирали основно монетите от 20 и 10 френски франка сечени в периода от 1852 г до 1914 г.  След устнавяването на Втората империя през 1852 г, златните френски монета стават основно разплащателно средство в световната търговия и международните разплащания. Френския франк се превръща в стандарт за европийските златни и сребърни монети, по негово подобие се секат монетите на Белгия, Швейцария, Италия, Гърция, Румъния, България и др. Важно е да се отбележи че всички монети са били в обръщение и могат да носят следи от износване
Лицева страна: Бюст на император Наполеон ІІІ , в профил надясно и надпис "NAPOLEON III EMPEREUR". 
 
Обратна страна: Изображение лавров венец, номинала 20 франка, годината на емисия и буква, означаваща монетния двор в който е отсечена монетата. Надпис "EMPIRE FRANCAIS”.