Чудните мостове 10лв

Не е в наличност
23.33 г
2012
10 лв
925/1000
Банков стандарт. Нециркулирала
38.61 мм
Гладък
4000
България
18 BGN
91 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2012”.
На обратната страна е изображението на Чудните мостове и надпис околовръст: „ПРИРОДЕН ФЕНОМЕН ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ”.