Българските занаяти- Лозарство и винепроизводство

Не е в наличност
23.33 г
2006
5 лв
500/1000 с нанесено оцветяване
Банков стандарт. Нециркулирала
38.61 мм
Гладък
10 000
България
0 BGN
91 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2006”.
На обратната страна на монетата са изобразени грозд с три листа и съд с вино, върху които е нанесено оцветяване, както и стилизирана пееща птица. Околовръст има надпис „ВКУСЪТ НА СЛЪНЦЕТО”.