Цветница 5лв, 2004

Не е в наличност
15 г
2004 г
5 лв
Cu/Ni с нанесено оцветяване
Банков стандарт. Нециркулирала
34.2 мм
Гладък
10 000
България
По договаряне
85 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ с години „1879” и „2004”, изписани върху лентата. Околовръст са изписани: номиналната стойност на монетата „5 лева”, годината на емисията „2004” и надписът „На обратната страна са изобразени цветя с нанесено оцветяване, разположени в квадрат, в средата на който върбова клонка пресича надписа „ЦВЕТНИЦА” като символ на християнския кръст.БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.