Детство мое 5 лв, 2003

Не е в наличност
15 г
2003 г
5 лв
Cu/Ni с нанесено оцветяване
Банков стандарт. Нециркулирала
34.2 мм
Гладък
10 000
България
По договаряне
78 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На страната с номиналната стойност на монетата е изобразена емблемата на БНБ и околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „5 лева” и годината на емисията „2003”.
На обратната страна е изобразено дете, яхнало дървено конче, и е изписан текстът „МОЕ ДЕТСТВО – СЛЪНЧЕВО, ПРЕКРАСНО “.