Златна монета Екзарх Антим I

Не е в наличност
8.64
8.64 г
2016 г
100 лв
999/1000
Банков стандарт. Нециркулирала
24 мм
Гладък
2000
Монетен двор ЕАД
815 BGN
1200 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На лицевата страна на монетата e изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата, а околовръст – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2016“.
На обратната страна на монетата има изображение на Екзарх Антим I, отгоре стои надпис „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, а вдясно са изписани годините на раждането и смъртта му.