Златна монета Богородица 2003 г

В наличност
1.55
1.55 г
2003 г
20 лв
999/1000
Банков стандарт. Нециркулирала
13,92 мм
Гладък
20 000
България
158 BGN
330 BGN
Продай
Купи

На лицевата страната на монетата е изобразена емблемата на БНБ и околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, цифрата „20“ думата „ЛЕВА” и годината на емисията „2003”.
 
  На обратната страна е изобразена Богородица с Исус Христос и буквите: МР и QY.