Златна монета "Благовещение"

В наличност
8.64 г
8.64 г
2017 г
100 лв
Au 999/1000
Банков стандарт. Нециркулирала
24 мм
Гладък
2000
Монетен двор ЕАД
973 BGN
1200 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата; околовръст: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2017“.
На обратната страна на монетата е канонично изображение на Богородица и Архангел Гавриил, съобщаващ й благата вест за светото зачатие; отгоре стои надпис „БЛАГОВЕЩЕНИЕ“.