Златна монета 20 френски франка -Мариана

В наличност
6.45 г
5.806 г
1910 г
20 Fr
Au 900/1000
Малко циркулирала, много добре запазена
21 мм
Надпис: “LIBERTE EGALITE FRATERNITE” (Свобода, равенство, братство).
Париж, Франция
382 BGN
423 BGN
Продай
Купи

Лицева страна: Бюст на Мариана (национален символ на френската революция и свободата) в профил надясно. Надпис “REPUBLIQUE FRANÇAISE”, Република Франция.

Обратна страна: Изображение на френски петел в цял ръст наляво. Номинала, годината на емисия и надпис околовръстт “LIBERTE EGALITE FRATERNITE” (Свобода, равенство, братство)

Монети с лика на Мариана са емитирани в периода от 1898 г до началото на Първата световна война, 1914 г. Образът на Мариана е създаден в края на XVIII век от млад френски художник, малко преди Великата френска революция.
По гурта на монетите, емитирани от 1898 г. до 1907 г., напдиса: “DIEU PROTÉGE LA FRANCE”. (Боже, пази Франция), а от 1907 г. до 1914 г., са надпис: “LIBERTE EGALITE FRATERNITE” (Свобода, равенство, братство).

През 1792 г., френското национално събрание, постановява лика на Мариана да се постави на държавния печат. Фригийската шапка, която е на главата на девойката е символ на освободените роби още от времето на римската империя.

Монетите са били в обращение е могат да носят следи от износване. Монетите от 20 френски франка са с гарантирано тегло и проба на метала и се приемат безрезервно от международните пазари за злато.