Златна монета Свети Пророк Илия 2014 г

В наличност
8.84
8.64
2014
100 лв
999/1000
отлично
24 мм
гладък
2000
Монетен двор ЕАД
683 BGN
1004 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата са изобразени: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата; номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2014“; околовръст има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.
На обратната страна на монетата е изобразен Св. Пророк Илия в небесната му колесница; под него в полукръг има надпис „СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ“.