МЕДНА МОНЕТА 90 г от рождението на Апостол Карамитев

В наличност
16,4
16.4
2013
2 лв
Cu 999/1000
отлично
34.2
гладък
3000
Монетен двор ЕАД
10 BGN
23 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2013”.
На обратната страна на монетата е изобразен актьорът Апостол Карамитев, както и надпис околовръст „90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ”.