МЕДНА МОНЕТА 125 г от рождението на Димчо Дебелянов

В наличност
16,4
16.4
2012
2 лв
Cu 999/1000
отлично
34.2
гладък
5000
София, България
10 BGN
23 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, годината на емисия „2012” и номиналната стойност на монетата „2 ЛЕВА”
На обратната страна на монетата има изображение на поета Димчо Дебелянов, вдясно от него част от стиха: „Да се завърнеш в бащината къща...” и надпис „125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”.