МЕДНА МОНЕТА 110 г от рождението на Дечко Узунов

В наличност
16,4
16.4
2009
2 лв
Cu 999/1000
отлично
34.2
гладък
8000
София, България
10 BGN
23 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „2 ЛЕВА” и годината на емисия „2009”.

 

На обратната страна е изобразен Дечко Узунов и надпис околовръст „110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДЕЧКО УЗУНОВ”.