Сребърна монета - 100 г Българско кино

В наличност
23.33
21.58
2015
10 лв
Ag 925/1000
Банков стандарт
38,61мм
гладък
3000
Монетен двор ЕАД
39 BGN
77 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата във вградения медальон е изобразена ролка с филмова лента, развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината на емисията „2015“.
На обратната страна на монетата е изобразена стара кинокамера, а върху вградения медальон има надпис „100 ГОДИНИ“, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е изписано „БЪЛГАРСКО КИНО“.