Сребърна монета - 100 г Българско самолетостроене

В наличност
23.33
21.58
2015
10 лв
Ag 925/1000
Банков стандарт
38,61мм
гладък
3000
Монетен двор ЕАД
39 BGN
77 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст надписи „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.

На обратната страна на монетата е изобразен първият български моторен самолет – биплан, конструиран от Асен Йорданов, околовръст надпис „БЪЛГАРСКО САМОЛЕТОСТРОЕНЕ” и „100 ГОДИНИ“.