Сребърна монета - 110 г от Илинденско - Преображенското въстание

В наличност
23.33
21.58
2013
10 лв
Ag 925/1000
Банков стандарт
38,61мм
гладък
3000
Монетен двор ЕАД
44 BGN
77 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразен стилизиран детайл от знамето на Костурската чета, представляващ вписани във венец две женски фигури, развяващи общо знаме, а в краката им лъв. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „10 ЛЕВА”, годината на емисия „2013” и е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата.
На обратната страна е изобразена камбана, символизираща пробуждането и новината, с изписана върху нея година „1903”. Околовръст е изписано „110 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ”.