Сребърна монета - Косе Босе

В наличност
23.33
11.66
2011
5 лв
Ag 500/1000 с нанесено оцветяване
Банков стандарт
38,61мм
гладък
6000
София, България
30 BGN
60 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност „5 ЛЕВА” и годината на емисия „2011”.
На обратната страна на монетата е изобразено цветно композиционно решение на приказката „Косе Босе”. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ” и „КОСЕ БОСЕ”.