Сребърна монета - Троянски манастир

В наличност
23.33
21.58
2014
10 лв
Ag 925/1000
Банков стандарт
38,61мм
гладък
3000
Монетен двор ЕАД
39 BGN
95 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата са изобразени: иконата „Богородица троеручица”, съхранявана в Троянския манастир; вдясно едно под друго са изписани номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА”, емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, а перпeндикулярно под тях е годината на емисия „2014”; в полукръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”
На обратната страна на монетата е изобразен комплексът на Троянския манастир и в полукръг надписи „ТРОЯНСКИ МАНАСТИР” и „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО”.2