Сребърна монета - България ЕС, 1.95583 лв, 2005

В наличност
20
20 г
2005
1.95583 лв
Ag 999/1000
Банков стандарт
40 мм
гладък
14 000
Монетен двор ЕАД
54 BGN
114 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879”, изписана върху лентата. Под нея са изписани годината на емисията „2005”, номиналната стойност „1.95583 ЛЕВА”, околовръст е изписан надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”.

На обратната страна е изобразен фрагмент от фреска в тракийската гробница в Казанлък, която е от края на IV и началото на III в. пр. Хр., а околовръст са изобразени 12 звезди и е изписан надпис „EU” (инициалите на Европейския съюз на латиница) и „БЪЛГАРИЯ”, като помежду им е изобразена роза.