Сребърна монета - Златната маска 2005

В наличност
20
20 г
2005
10 лв
Ag 999/1000 с частично позлатяване
Банков стандарт
40 мм
гладък
10000
Монетен двор ЕАД
84 BGN
317 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, номиналната стойност на монетата „10 ЛЕВА” и годината на емисия „2005”.
На обратната страна е изобразена златната маска на тракийски владетел от могилата "Светицата" от края на V в.пр.Хр. Околовръст над него са изписани текстовете „Съкровищата на България”.