Златна монета Св. Първомъченик Стефан

Не е в наличност
8.64
8.64
2018
100 лв
999/1000
Банков стандарт
24 мм
гладък
2000
Монетен двор ЕАД
945 BGN
1397 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата; околовръст: надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2018“.

На обратната страна на монетата е разположено канонично изображение на Свети Стефан, а около него надпис „СВ.ПМЧК СТЕФАН“.