Сребърна монета - Кукери, 2020

В наличност
23.33
23.33
2020
10 лв
999/1000
Банков стандарт
38,61
гладък
3000
Монетен двор
52 BGN
115 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата са изобразени следните елементи: емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата;
в кръг надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на емисията „2020“.
На обратната страна на монетата има изображение на трима кукери; в полукръг отгоре надпис „КУКЕРИ“, а отдолу „БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“.