Златна монета "Свети Мина"

В наличност
8.64 г
8.64 г
2015 г
100 лв
999/1000
Банков стандарт. Нециркулирала
24 мм
Гладък
2000
Монетен двор АД
737 BGN
1200 BGN
Продай
Купи

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879” върху лентата, околовръст с надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу номиналната стойност „100 ЛЕВА” и годината на емисията „2015”.
На обратната страна на монетата е пресъздаден каноничен образ на Св. Мина на кон в пустинята край гр. Котуан, околовръст с надпис „СВЕТИ МИНА“.