Златна монета "Свети Наум"

Не е в наличност
8.64 г
8.64 г
2010 г
100 лв
999/1000
Банков стандарт. Нециркулирала
24 мм
Гладък
3000
София, България
812 BGN
1487 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината „1879”, изписана върху лентата. Под лентата е разположена номиналната стойност на монетата „100 ЛЕВА”. Околовръст са изписани „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и годината на емисия „2010”.
На обратната страна на монетата са изобразени: портрет на Св. Наум по икона от ХІV-ХV век, църквата от манастира „Св. Наум” в Охрид, където се пазят мощите на светеца, и надпис „св. НАУМ”.