Сребърна монета - Св. Климент Охридски

Не е в наличност
23.33 г
21.58 г
2016 г
10 лв
925/1000 с частично позлатяване
Банков стандарт. Нециркулирала
38.61 мм
Гладък
3000
Монетен двор ЕАД
0 BGN
95 BGN
Не е в наличност
Не е в наличност

На лицевата страна на монетата в горната част в позлатен участък има стилизирано изображение на църква, под нея годината на емисията „2016“ и номиналната стойност „10 ЛЕВА“, околовръст надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА”, а отдолу емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата.
На обратната страна на монетата има канонично изображение на Св. Климент Охридски и надпис „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.